Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

 

 

Formularz odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży

(ważne tylko z dołączonym czytelnym paragonem lub fakturą)

 

 

Data zamówienia                                         __________________________________

Numer faktury/paragonu/zamówienia        __________________________________

Imię i Nazwisko zamawiającego                 __________________________________

Adres                    _____________________________________________________

kod pocztowy/miasto                                __________________________________

Telefon                                                       __________________________________

adres e-mail                                                __________________________________

Nazwa banku                                               __________________________________

Nr rachunku:

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

POWÓD ZWROTU1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis składającego wniosek

                                                                                                                                       _____________________