Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset
Klej do Ceramiki Nord Większy widok

Klej do Ceramiki

klej2

Nowy produkt

Jawar

 2kg do ceramiki - suchy

Więcej szczegułów

50,18 zł Z podatkiem

Klej do Ceramiki

     suchy

 

Przeznaczenie :

 

Klej suchy jest przeznaczony do klejenia ceramicznych wkładów kominowych oraz do murowania kwasoodpornych szamotów w systemach kominowych, klejenia i fugowania kwasoodpornych płytek i kwasoodpornych wymurówek przemysłowych kominów i kotłów, kanałów wyciągowych spalin oraz kwasoodpornych wymurówek zbiorników na ścieki, kanałów itp.

 

Instrukcja użycia:

 

Do wymieszania kleju należy dodać do zawartości opakowania 12% (10-14%) wody, w zależności od wymaganej gęstości kleju. Po intensywnym mieszaniu powstanie krucha, wilgotna masa, która po ok. 5 minutach stania i ponownym intensywnym mieszaniu zmieni się w ciągliwy klej. . W temperaturze 20 °C czas utwardzania się kleju wynosi 24 godzin, w przypadku niższych temperatur czas utwardzania się kleju może ulec wydłużeniu. Po utwardzeniu kleju można klej stopniowo obciążać cieplnie. W razie gwałtownego podgrzania może dojść do powstania pęknięć w wytworzonej spoinie.Przerabianie zaschniętego i utwardzonego kleju nie jest możliwe. Klej można przechowywać w suchym środowisku w zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji. Masa: 2 kg

 

Ochrona zdrowia :

 

Kwasoodporny klej  zawiera substancję – Krzemian sodowy (ES: 215-687-4), sklasyfikowaną jako drażniąca niebezpieczna substancja chemiczna.

R37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

S 2 Chronić przed dziećmi S 22 Nie wdychać pyłu

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę

 

Bezpieczeństwo pracy :

 

- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej i przestrzegaj zasad higieny pracy.

- Ogranicz do minimum bezpośredni kontakt skóry i śluzówek z klejem.

- W przypadku kontaktu ze skórą przemyj ją mydłem i wodą i pielęgnuj odpowiednim kremem.

- W przypadku nawdychania pyłu wyjdź na świeże powietrze, przemyj jamę ustną.

- W przypadku spożycia przemyj usta wodą, zasięgnij porady lekarza i pokaż lekarzowi niniejszą Instrukcję.

- Zanieczyszczone oczy przemyj natychmiast dużą ilością letniej wody, zasięgnij porady lekarza i pokaż lekarzowi niniejszą Instrukcję.

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Klej do Ceramiki

Klej do Ceramiki

 2kg do ceramiki - suchy